NOTICIAS -  UZTAI - BERRIAK

Os invitamos a disfrutar con Uztai Taldea del Txikigym 
(exhibición de gimnasia rítmica de niñas de 5 a 8 años de edad)
que se celebrará el 16 de diciembre de 2017 a las 11:00 en el Polideportivo Landako de Durango.
En el Txikigym participarán todas las niñas prebenjamines de Uztai Taldea. Os daremos más información próximamente.

 

Gonbidatu egiten zaituztegu, Uztai Taldearekin batera, Txikigym 

erakustaldira gozatzera etorri zaitezten. Dakizuenez,

5 eta 8 urte bitarteko neskatoen ekitaldia da eta 2017ko abenduaren 16an izango da, 11:00etan hasita, Durangoko Landako kiroldegian.

Txikigymean Uztai Taldeko prebenjamin kategoriako gimnasta guztiak parte hartuko dute. Laster informazio gehiago bidaliko dizuegu.

La próxima semana, al final de su clase de gimnasia rítmica,  vamos a entregar a las gimnastas la chaqueta deportiva del club. Probaremos qué talla les va más adecuada.

 

Datorren astean, gimnasia erritmikoko klasea amaitu ondoren, klubeko kirol-jaka emango diegu gimnastei. Jantzi, probatu eta neurri egokia aukeratuko dute. Ohar honi erantsita kirol-jaka erabiltzeko araudia bidaltzeko dizuegu. 

Ha comenzado el plazo de presentación de candidaturas para la Junta Directiva de Uztai Taldea. Este plazo es de 10 días. 

Como se informó en la Asamblea General, se presenta la actual Junta Directiva, con un cambio de dos vocales salientes y entrantes.
Presidente: Susana Berrocal
Vicepresidente: Marisa Gómez
Tesorero: Angel Grande
Secretaria: Ana Gamazo
Vocal: Maite Alvarez
Vocal: Charo Alfageme
Vocal: Miryam Rey
Total: 7 miembros 

 

De no presentarse otra candidatura, al cabo de 15 días, el Responsable Electoral, sin necesidad de realizar votación alguna, proclamaría a la misma como Junta Directiva de Uztai Taldea. (Ley Entidades Deportivas del País Vasco).

Uztai taldeko Zuzendaritza Batzorderako hautagaitzak aurkezteko. Epea 10 egunekoa da, hasi da.  

Batzar Nagusian jakinarazi genuen bezala, gaur egungo Zuzendaritza Batzordea aurkeztuko dugu, baina  bokal berri bi sartuko dira beste biren ordez.

Presidentea: Susana Berrocal

Presidenteordea: Marisa Gómez

Diru-zaina: Angel Grande

Idazkaria: Ana Gamazo

Bokala: Maite Alvarez

Bokala: Charo Alfageme

Bokala: Miryam Rey

Guztira: 7 kide

Beste hautagaitzarik ez badago, 15 egun pasatu ondoren, Hauteskundeetako Arduradunak, bozketa egin beharrik gabe, lerrootan aipatutako Uztai taldearen Zuzendaritza Batzordea onartu eta izendatuko du ( Euskal Autonomia Erkidegoaren Kirol Erakundeen Legea).

L O T E R I A

Esta semana hemos empezado a repartir la lotería de Navidad a todas las familias.

Podéis pasar a recogerla los lunes y martes a las 17h a la oficina de Uztai en el Polideportivo de Landako.

Se entregará la lotería a los padres o tutores de las gimnastas o a las gimnastas mayores de edad. Si alguna familia prefiere que la gimnasta recoja la lotería, deberá contestar a este mail dando su permiso para ello y aceptando la responsabilidad que conlleva.

Como todos los años se realizará la venta de lotería de Navidad con 1 euro de donativo para recaudar fondos (para ir renovando el material deportivo, comprar los obsequios para las gimnastas en fin de curso, etc.)

El método de venta de lotería es el siguiente:   

Se trata de dar a cada gimnasta un talonario con 10 participaciones de lotería. Se deberá pasar por la oficina de Uztai en el Polideportivo a recoger el talonario de cada gimnasta. Los 50 euros correspondientes al pago de esa lotería se pasarán por la cuenta corriente de cada gimnasta en la cuota correspondiente al mes de diciembre. A las familias que tengan más de una hija en el club se les dará 1 talonario por familia.

 En el caso de que alguna familia decida no vender la lotería, deberá abonar al club los 10 euros de beneficio que suponen la venta de dicha lotería.Se deberá informar de ello a la Junta Directiva antes del 1 de noviembre Esos 10 euros se pasarán por cuenta corriente junto a la cuota de diciembre.

Los boletos valen  5 euros (4 euros de lotería del nº 13599 y 1 euro de donativo).

Habrá más participaciones  a la venta a disposición de quien esté interesado.

Aste honetan Gabonetako loteria banatzen hasi gara familiei.

Nahi baduzue, Landakoko kiroldegian Uztaik duen bulegoan hartu dezakezue astelehen eta asteartenetan, 17:00etan.

Loteria gimnasten gurasoei edo tutoreei emango zaie, eta bai adinez nagusi diren gimnastei ere. Familiaren batek nahi baduloteria bere alabak hartzea, mezu honi erantzun behar dio baimena emanez eta horrek dakarren erantzukizuna onartuz.

Dirua ateratzeko loteria saltzen dugu urtero, kirol material berria erosteko, gimnastei opariak erosteko ikasturte amaieran eta abar.

Loteria saltzeko metodoa hurrengoa da: 

Gimnasta bakoitzari 10 partizipaziodun loteria-sorta ematen zaio. Uztaik Kiroldegian duen bulegora etorri behar da loteria-sorta hartzera. 50 euro balio du sorta bakoitzak, eta kobratzeko bakoitzaren banketxeko kontu korrontetik egingo da, abenduko kuotarekin batera. Loteria-sorta bat emango zaio familia bakoitzari, klubean alaba bakarra zein bat baino gehiago izanda ere.

Familia batek loteria ez saltzea erabakitzen badu, klubari eman beharko dio hortik atera daitekeen etekina, 10 euro. Zuzendaritzari jakinarazi behar zaio azaroaren 1 baino lehen.

Gabonetako loteriaren boletoa 5 eurokoa da (4 euro jokatzen dira 13.599 zenbakira eta euro bat emaitza izango da).

 Partizipazio gehiago nahi duenak eskuragarri izango ditu. 

MAILLOTAK

El club tiene maillots DE 2ª MANO para luego venderlos a quienes lo necesiten. Los maillots de segunda mano azules se compran y venden a 23 euros, los negros a 28 euros y los azules de swaroskys a 35 euros.

Os animamos a pasar ya por la oficina de Uztai en el Polideportivo para vender o comprar lo que necesitéis.

Si os interesa comprar un maillot de 2ª mano, y no hay disponible en ese momento en el Club, nos podéis dar vuestro teléfono y la talla de la niña y si nos vendieran uno de esa talla, os avisaríamos; pero si llega la fecha en la que viene la modista y no os hemos llamado para daros un maillot, se entiende que no hay ninguno disponible y que tendréis que venir a que la modista tome medidas a la niña y hacerlo nuevo (avisadnos antes del 19 de octubre por email para incluir los datos de la gimnasta en la lista para la modista).

MAILLOTS DE PREBENJAMINES, BENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES:

Si la gimnasta va a hacerse el maillot NUEVO, os informamos que LA MODISTA VENDRA AL POLIDEPORTIVO A MEDIR A LAS NIÑAS  EL LUNES 23 DE OCTUBRE A LAS 17H. Si os interesa, poneos en contacto con la Junta Directiva, por mail, para que realicemos el listado de niñas a tomar medidas para la modista.

Si no venís al Polideportivo el 23 de octubre, tendréis que ir a TRISUL, c/Alonso, 10 bajo en Getxo.

 

                Maillot                                TALLLA                        COSTE  

Prebenjamines y Benjamines   Hasta la 12 incluída              46 euros

Azul turquesa y flor naranja        A partir de la 14                   49 euros

 

Alevines e infantiles                  Hasta la 12 incluída              56 euros 

    Negra con rayas laterales        A partir de la 14                   58 euros

 

Cadetes y Juveniles                      Todas las tallas                   70 euros

Azul

 

MAILLOTS CADETES Y JUVENILES

Os avisaremos próximamente. Pasad por la oficina a informaros.

Gure klubak 2. ESKUKO elastikoak dauzka, gero, behar duzuenoi saltzeko. Elastiko urdinak 23 eurotan erosi eta saltzen ditugu, beltzak 28 eurotan eta swaroskiekin urdinak 35 eurotan.

Animatu zaitezte eta kiroldegira etorri, Uztaik duen bulegora, behar duzuena saldu edota erosteko. 

2. eskuko elastiko bat erosi nahi baduzue eta klubean une horretan ez badago, zuen telefonoa eta behar duzuenaren neurriak eman diezazkigukezue. Horrela, neurri horretakoa lortzean, jakinaraziko dizuegu. Ez badizuegu deitzen jostuna gurera etorriko den egunerako, ulertu behar duzue elastikorik ezin izan dugula lortu eta, beraz, neskatoari neurriak hartzera etorri beharko duzuela berria egiteko (urriaren 19 baino lehen guri jakinarazi,  e-mailez, gimnastaren datuak zerrendan sartzeko). 

  

BENJAMIN AURREKOEN, BENJAMINEN, ALEBINEN  ETA INFANTILEN ELASTIKOAK:

Zuen alabak elastiko BERRIA egin behar badu, jakin ezazue JOSTUNA URRIAREN 23an, 17:00etan, ETORRIKO DELA KIROLDEGIRA NESKATOEI NEURRIAK HARTZERA. Etortzeko asmoa baduzue, Zuzendaritzari mezua bidali  e-mail bidez; neskatoen zerrenda prestatu behar dugu-eta.

Urriaren 23an kiroldegira ez bazarete etortzen, Getxoko Alonso kalea 10zk an  dagoen TRISULera joan beharko duzue.

            Maillotak:                                      TAILA              KOSTUA

Benjamin aurrekoak eta benjaminak      12ra arte                 46 e

Urdin turkesa eta lore laranja                      14tik gora                49 e

 

   Alebinak eta Infantilak                    12ra arte                   58 e

     Beltza alboko marrekin                         14tik gora                 58 e

 

Kadeteak y Jubenilak                               Taila guztiak            70 e

        Urdina swaroskiekin

 

KADETEEN ETA JUBENILEN ELASTIKOAK:

Laster jakinaraziko dizuegu. Pasatu bulegotik informazioa hartzeko.

LIMPIEZA DE ALFOMBRAS - ALFONBRA GARBIKETA

Este año, como el curso pasado, se han hecho dos grupos de limpieza de las alfombras en las que entrenan todos los días nuestras hijas.
El grupo 1 irá un día del próximo mes a limpiar. El grupo 2 irá el mes siguiente, y así sucesivamente. El horario es de 15:00 a 16:30.
Solicitamos algún voluntari@ más para completar uno de los grupos.  Gracias por vuestra colaboración.
Poneos en contacto con nosotr@s a través de este mail, si necesitáis alguna aclaración o tenéis alguna duda.

Aurten, iaz bezala, talde bi egin dira gure alabak egunero entrenatzen diren alfonbrak garbitzeko.

Lehen taldea urriaren egun batean garbitzera joango da. Bigarrena hurrengo hilabetean, eta horrela jarraituko dugu. Ordutegia honakoa da: 15:00 - 16:30.

Boluntario gehiago behar ditugu taldeetako bat osatzeko.   

Eskerrik asko zuen laguntzagatik.

Zalantzarik baduzue edo zerbait argitu nahi, mezua bidali helbide honetara.

NORMATIVA ESPECIAL PARA LAS GIMNASTAS PREBENJAMINES (NACIDAS EN 2012, 2011 y 2010)

AURREBENJAMIN KATEGORIAKO GIMNASTENTZAKO ARAUDI BEREZIA (2012, 2011 eta 2010an JAIOAK)

Los responsables de Durango Kirolak nos indican unas normas para que las entradas y salidas de las gimnastas más pequeñas sea ordenada y segura, sólo las gimnastas podrán entrar por el torno de entrada. Los acompañantes deben quedarse fuera.

ENTRADA A LAS CLASES

La entrenadora Tamara estará a la entrada de 17:05 a 17:15 para esperar y reunir a las gimnastas. Todas juntas con la entrenadora entrarán a los vestuarios. Os pedimos que las niñas sean muy puntuales y que traigan ropa fácil de vestir y desvestir, para que puedan cambiarse ellas solas.

Las niñas no se pueden vestir ni desvestir en el hall de entrada al polideportivo, debe ser en el vestuario.

Si algún/a gimnasta llega tarde a un entrenamiento, y con el fin de evitar problemas, os pedimos que entréis hasta la cancha donde entrenan y os aseguréis de que el/la gimnasta entra al entrenamiento y que la entrenadora lo sepa. 

En las clases de gimnasia, las niñas tienen que vestir ropa cómoda, camiseta y pantalón tipo malla, calcetines y el pelo recogido.

SALIDA DE LAS CLASES

Cuando terminen el entrenamiento, la entrenadora Tamara llevará a todas las niñas al vestuario a vestirse y saldrán todas juntas al hall de entrada del Polideportivo, excepto a las gimnastas que quieran ducharse. Si la gimnasta va a ducharse, tiene que entrar a los vestuarios un acompañante de la gimnasta que debe ser de sexo femenino ya que el vestuario es común para todas las usuarias del polideportivo. En caso de elegir esta opción, tendréis que comunicarlo a la Junta a través de nuestro correo electrónico, dando vuestro nombre y apellido y se os solicitará permiso para entrar. Durango Kirolak tiene que tener constancia de todas las personas que entran al polideportivo por motivos de seguridad.

Durango Kirolak-eko arduradunek arau batzuk eman dizkigute gimnasta gaztetxoen sarrerak eta irteerak ziur eta txukunak izateko, gimnastak baino ez dira sarrerako tornutik sartu ahal izango, nagusiak kanpoan geratu behar dira.

KLASEETARAKO SARRERA

Tamara entrenatzailea umeen zain egongo da 17:00etatik 17:15ak arte, aldageletan denak batera sartzeko. Gimnastak garaiz heltzea eta erraz janzten den arropa ekartzea eskatzen dizuegu.

Gimnastek ezin dira kiroldegiko sarrerako gelan jantzi, aldagelan izan behar da . Gimnasia klaseetan, gimnastek jantzi erosoa eroan beharko dute (kamiseta eta elastikoa,  galtzerdiak eta ile-mototsa).

.Zuen alaba egunen batean berandu iristen bada, arazoak saihesteko, kantxaraino sartu eta umea entrenatzailearekin geratzen dela ziurtatu, mesedez.

KLASEETATIK IRTEERA

Entrenamendua egin eta gero, Tamara entrenatzaileak aldagelara gimnasta guztiak janztera eramango ditu eta, denak elkarrekin, kiroldegiko sarrerara joango dira, dutxa hartu nahi duten gimnastak izan ezik. Gimnasta batek dutxatu nahi badu, arduradun batekin sartu behar da aldagelara.  Pertsona hori emakumezkoa izan beharko da, aldagelak polikiroldegiko emakumezko guztientzat baitira. Aukera hori erabakitzekotan, zuen izena eta abizena gure helbide elektronikora bidali beharko duzue sartzeko baimena eskatuz. Durango Kirolak-ek sartzen diren pertsona guztien berri eduki behar du gure alaben segurtasuna dela eta.

Junta Directiva - Zuzendaritza Batzordea

Como sabéis la organización del club se realiza desde una Junta que está integrada por padres y madres de gimnastas.
¿Quieres pertenecer a la Junta Directiva del club?
Puedes ayudar en temas administrativos o de organización.
Puedes colaborar con la Junta, tanto desde dentro, siendo vocal de la misma, o desde fuera, ayudando en lo que te guste más.

Si tienes ideas e iniciativas nuevas, te esperamos.

Dakizuenez, klubaren antolaketa lanak gimnasten gurasoek osatutako Batzordeak egiten ditu.

Klubaren Zuzendaritza Batzordekide izan nahi duzue?

Administrazioko edo antolaketako gaietan lagundu dezakezu.

Barrutik lagundu dezakezu, Batzordeko bokala izanez, edo kanpotik, gustukoa duzun horretan laguntzen.

Ideiak eta iniziatibak berriak badituzu, etorri, zure zain gaude.

Exhibiciones y Competiciones /                                Lehiaketak ta Erakusketak

GIMNASTA UMETXOAK, 2012an, 2011n eta 2010ean jaioak.

3 erakustaldi dituzte:

Abenduak 16: Durangoko Txikigyma. Ordutegia: 11:00etatik  13:00k aldera.

Ekainak 16: ikasturte amaierako Gala Durangon. Ordutegia: 11:00etatik  13:00k aldera.

Aste Santuaren bueltan, Bermeo eta Gernikako Xixili klubak bere Txikigymean parte hartzeko gonbita egiten digu. Gonbidapena hartzen dugunean, jakinaraziko dizuegu noiz eta zer ordutan den.

 LEHIATZEN DIREN GIMNASTAK, 2009an eta aurreko urteetan jaioak.

Bizkaiko Gimnastika Federazioaren web gunean dago lehiaketen egutegia, hor agertuko dira lehiaketa bakoitzeko irteteko ordena, lekua eta ordutegia.

http://fbgimnasia.com/eu/egutegia/

http://fbgimnasia.com/wp-content/uploads/2017/10/Calendario-provisional-FBG-2018-2.pdf

Uztaik ere bidaliko dizue informazioa lehiaketa bakoitza baino egun batzuk lehenago. 

Orain, ondorengoaren berri eman ahal dizuegu:

 

GIMNASTA UMEAK, KIMUAK, GAZTETXOAK ETA KADETEAK – TALDEKA, 2009an, 2008an, 2007an, 2006an, 2005ean, 2004an, 2003an eta 2002an jaioak

1. Fasea taldeka: otsailak 17 edo 18, Federazioak eguna zehazten duenean jakinaraziko dizuegu.

2. Fasea taldeka: martxoak 17 edo 18, Federazioak eguna zehazten duenean jakinaraziko dizuegu.

Final 1 edo 2: maiatzak 12 edo 19, gimnastak final batera edo bestera  joango dira beste bi lehiaketetan lortu duten postuaren arabera.

 

GIMNASTA UMEAK, KIMUAK, GAZTETXOAK ETA KADETEAK – BAKARKA, 2009an, 2008an, 2007an, 2006an, 2005ean, 2004an, 2003an eta 2002an jaioak 

1. Fasea, bakarkakoa: urtarrilak 27 edo 28, Federazioak eguna zehazten duenean jakinaraziko dizuegu.

2. Fasea, bakarkakoa: martxoak 3 edo 4

Bakarkako finala: apirilak 29 edo maiatzak 6, gimnastak final batera edo bestera  joango dira beste bi lehiaketetan lortu duten postuaren arabera.

 

GIMNASTA JUBENILAK ETA SENIORRAK, 2001ean eta aurreko urteetan jaioak

1.fasea taldeak: otsailak 25

2.fasea taldeak: apirilak 15

 

Amateurren Bizkaiko finala: maiatzak 5

Amateurren Euskadikoa: maiatzak 27

 

Ekainak 16: UZTAI TALDEAREN IKASTURTE AMAIERAKO GALA. Klubeko gimnasta guztiek parte hartzen dute. Ordutegia: 11:00 - 13:00

GIMNASTAS PREBENJAMINES, nacidas en 2012, 2011 y 2010
Tienen 3 exhibiciones:
16 de diciembre: Txikigym en Durango. Horario 11:00 a 13:00 aproximadamente
16 de junio: Gala Fin de Curso en Durango. Horario: 11:00 a 13:00 aproximadamente
Hacia Semana Santa, antes o después, el club Xixili de Bermeo y Gernika nos invita a su Txikigym, cuando recibimos su invitación, os enviamos información del día y hora.
GIMNASTAS DE COMPETICIÓN, nacidas en 2009 y años anteriores
En la página web de Federación Bizkaina de Gimnasia está el Calendario de competiciones, y posteriormente estará el orden de salida, lugar y horario de cada competición.
Desde Uztai también recibiréis esa información unos días antes de cada competición.
De momento os podemos informar de lo siguiente:
GIMNASTAS BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE - CONJUNTOS, nacidas en 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002
1ª fase conjuntos: 17 o 18 de febrero, en cuanto Federación informe del día exacto, os informaremos
2ª fase conjuntos: 17 o 18 de marzo, en cuanto Federación informe del día exacto, os informaremos
 Final 1 o 2: 12 de mayo o 19 de mayo, las gimnastas van a una u otra final, dependiendo de la posición en que queden en las otras dos competiciones
GIMNASTAS BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE - INDIVIDUALES, nacidas en 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002
1ª fase individual: 27 o 28 de enero, en cuanto Federación informe del día exacto, os informaremos
2ª fase individual: 3 o 4 de marzo
Final individual: 29 de abril o 6 de mayo, las gimnastas van a una u otra final, dependiendo de la posición en que queden en las otras dos competiciones
GIMNASTAS JUVENIL Y SENIOR, nacidas en 2001 y años anteriores
1ª fase conjuntos: 25 de febrero
2ª fase conjuntos: 15 de abril
Final Bizkaia Amateur: 5 de mayo
Euskadi Amateur: 27 de mayo
16 de junio: GALA FIN DE CURSO DE UZTAI TALDEA. Participan todas las gimnastas del club. Horario 11:00 - 13:00 

Zuzendaritzako zenbait kide astero egun bat egongo dira Landako Kiroldegiko bulegoan behar duzuenerako:

                         astelehenetan, 17:00etatik 18:30era

                             azteartetan, 17:00etatik 18:30era

Los miembros de la Junta Directiva estarán en la oficina del Polideportivo de Landako para atenderos en todo aquello que necesitéis:

LUNES DE 17:00 a 18:30 y MARTES DE 17:00 A 18:30 

Listado categorías gimnastas 2017-18.pdf
Documento Adobe Acrobat 53.0 KB

Horarios de clases del próximo curso según                  año de nacimiento y categoría

AÑO NACIMIENTO CATEGORIA HORARIO ORDUTEGIA
JAIOTAKO  URTEA KATEGORIA
2012 PRE-BENJAMIN Martes y jueves 17:15-18:45
2011 PRE-BENJAMIN Lunes y miércoles / Martes y jueves
2010 PRE-BENJAMIN Lunes y miércoles 17:15-18:45
2009 BENJAMIN Lunes 17:00-18:30 y miércoles 17:15 – 18:45
2008 BENJAMIN Lunes 17:00-18:30 y miércoles 17:15 – 18:45
2007 ALEVIN Martes 17:15-18:45 y jueves 17:00-18:30
2006 ALEVIN Martes 17:15-18:45 y jueves 17:00-18:30
2005 INFANTIL Lunes 17:00-18:30 y miércoles 17:15 – 18:45
2004 INFANTIL Lunes 17:00-18:30 y miércoles 17:15 – 18:45
2003 CADETE Lunes y jueves 18:30-20:00
2002 CADETE Lunes y jueves 18:30-20:00
2001 JUVENIL Lunes y jueves 18:30-20:00
2000 JUVENIL Lunes y jueves 18:30-20:00
+ de 18 años SENIOR Lunes y jueves 18:30-20:00

Fotos en: Fotos-ArgazkiakInscripción gimnasta 2017-18.pdf
Documento Adobe Acrobat 296.4 KB

Euskera eta Kirola Eskutik - Durango

Articulo publicado en Deia el 23-04-2014 sobre Uztai Taldea.

2015-04-23an Deian Uztai Taldeari buruzko argitaratuta artikulua.

gazteleku_Deia_230415.pdf
Documento Adobe Acrobat 909.2 KB

Actualmente, estamos buscando nuevos patrocinios para nuestro club Uztai Taldea.

Queremos renovar parte del material deportivo y también estamos interesados en comprar chándales para nuestras gimnastas mayores.

Buscamos contactar con empresas que colaboren con nuestro proyecto deportivo en la forma y modo que estimen oportuno (pequeñas donaciones, entrega de productos, colaboración en la compra de material deportivo, convenios, ...)

Por parte de Uztai Taldea, el logo de las empresas colaboradoras se incluiría en todos los carteles publicitarios de nuestras exhibiciones y competiciones y se publicaría su empresa como colaboradora en nuestros medios sociales.

Os pedimos que si algun@ de vosotr@s tenéis contacto con alguna empresa (supermercados, restaurantes, bares, tiendas, etc.) que quisiera colaborar con el club, os pongáis en contacto con la Junta Directiva. Tenemos preparada una memoria explicativa del club y su funcionamiento.  

Esperando vuestra respuesta, os enviamos un saludo.

Gure klub Uztai Taldearentzako babesle berriak bilatzen ari gara.

Kirol materiala berritu nahi dugu, eta gimnasta nagusientzako txandalak ere erosi nahi ditugu.

Gure kirol proiektuari laguntzeko prest agertzen diren enpresekin harremanetan jarri nahi dugu. Laguntzeko moduak hainbat izan daitezke: diru-ekarpen txikia, produktuak ematea, kirol materiala erosteko laguntza, hitzarmenak…

Uztai Taldeak enpresa laguntzaileen logotipoa sartuko luke gure erakustaldi eta lehiaketak iragartzeko publizitate-kartel guztietan, eta sare sozialetan enpresa laguntzaile moduan agertuko litzateke. 

Klubari laguntzeko prest egon daitekeen enpresa, supermerkatu, jatetxe, taberna, denda edo bestelako ezagunik edota haiekin harremanik baduzue, jakinarazi Zuzendaritza Batzordeari, mesedez. Gure klubaren izaera eta funtzionamendua azaltzen duen memoria bat prestatuta daukagu. 

Zuen erantzunaren zain, har ezazue agur bero bat.

REGLAMENTO DE USO DE LA CHAQUETA DEPORTIVA

1. Las chaquetas son propiedad del Club y se prestan gratuitamente a cada gimnasta que realice su inscripción en el club para el desarrollo de la gimnasia rítmica.

2. Las chaquetas se usarán en todos los eventos, exhibiciones y competiciones que convoque el Club. Su uso es exclusivo para las actividades del club.

3. Las chaquetas están registradas para llevar un control de las mismas.  Es por ello, que se prohíbe el intercambio de chaquetas entre gimnastas sin que el club tenga conocimiento.

4. Las chaquetas se podrán cambiar por una talla mayor, si se precisa, a través del club, que se encargará de revisar la chaqueta entregada, y entregará una de otra talla mayor.

5. Se recomienda coser una cinta con el nombre de la gimnasta o coser un lazo o cinta identificativa, para que las gimnastas reconozcan su propia chaqueta fácilmente.  Pedimos que esas cintas identificadoras se quiten al devolver la chaqueta.

6. La devolución de las chaquetas al Club, ya sea por baja o por necesidad de una talla mayor, se hará en condiciones óptimas, es decir, limpio, completo y sin desperfectos.

7. La pérdida o rotura del chándal supondrá tener que pagar una indemnización de: 25€. 

8. Las chaquetas se devolverán al Club en el momento que la gimnasta se dé de baja de la actividad de gimnasia rítmica. Para evitar los problemas habidos con el chándal anterior, la gimnasta que se dé de baja tendrá un plazo de 7 días para devolver la chaqueta deportiva del club, de no hacerlo se le pasará un cargo de 25€.

9. Cualquier cuestión que surja y que no esté contemplada por este reglamento se deberá tratar puntualmente por la Junta Directiva que se reunirá para dicho fin. 

TXAKETAREN ERABILERARAKO ARAUAK   

 1. Txaketa Klubarena da eta gimnasia erritmikoa egiteko izena ematen duen gimnasta bakoitzari ematen zaio.

2. Txandala klubak deitutako ekitaldi, erakustaldi eta lehiaketa guztietan erabiliko da. Txandala klubaren jardueretan bakarrik erabiliko da.

3. Txandalak erregistratuta daude jarraipena egiteko. Horregatik bada, ezin daiteke gimnasten artean elkarri aldatzea, klubari jakinarazi barik.

4. Txandala txiki gelditzen bada, aldatu ahalko da eta handiagoa hartu, baina klubaren bitartez egin beharko da. Itzulitakoa aztertu egingo da eta behar duen neurrikoa emango zaio eskatzaileari.

5. Gomendatzen dugu txandalari gimnastaren izena ipintzea, zinta bat josita; horrela, gimnasta bakoitzak errazago ezagutuko du berea. Halaber, eskatzen dugu zinta hori kentzea txandala itzultzen denean. 6. Gimnastak baja eman duelako edo txandala txiki geratu zaiolako, klubera itzuli behar duenean, egoera onean egon behar du, hau da, garbi, osorik eta akats edo urratu barik.  

7. Txandala galdu edo apurtzeagatik 15 euroko diru-zigorra jarriko da.

8. Gimnastak txandala klubera itzuliko du gimnasia erritmikoa egiteari uzten dionean. Aurreko txandalarekin izandako arazoak saihesteko, taldea uzten duen gimnastak 7 egun izango ditu klubeko txaketa itzultzeko. Ez badu epe horretan itzultzen, 25 euro kobratuko zaizkio.

9. Araudi honek biltzen ez duen gairen bat ageriko balitz, Zuzendaritza Batzordeak aztertuko luke.