2022-2023eko denboraldian ezarritako kuota hilero 34€ da.

 

Bakoitzak nahi duen bankuaren edo kutxaren kontuan helbideratu dezake. Hilaren 5ean kobratuko da.

 

Klubean baja emateko, derrigorra da idatziz egitea hilaren 25a baino lehen. Horrela ez bada egiten, hurrengo hila ere ordaindu beharko da. Bankuek edo kutxek hilaren 25a baino lehenago bideratzen dituzte kobratzeak, beraz lehenago ez bada abisatzen, itzultze-gastuak sortzen zaizkio klubari, eta hori saihestu nahi dugu.  

Hilabete batean gimnastaren bat ezin izango balitz klaseetara joan, berdin-berdin ordaindu beharko du hileko kuota klubeko bere lekua gorde nahi badu.

La cuota establecida para la temporada 2022-2023 es  34€ al mes.

 

La cuota se cobrará el día 5 de cada mes, pudiendo ser domiciliado en el banco o caja que cada uno elija.

 

Para darse de baja en el club, es imprescindible avisar por escrito antes del día 25 del mes anterior. De no ser así se deberá abonar el mes siguiente. Si no se avisa antes de esa fecha, los recibos son tramitados por los Bancos o Cajas y generan gastos de devolución para el Club,  que queremos evitar.

 

Si alguna gimnasta no pudiera acudir a sus clases durante algún mes, deberá abonar la cuota mensual correspondiente para reservar su plaza